خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش

1,322 عضو

آخرين خبرهاي جزيره كيش و پيگيري درخواست هاي مردمي را در کانال رسمی خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش دنبال کنید.با ذخيره شماره تلفن 09171644162 پیام ها ، عکس و ویدیو های خود را به اين شماره ادمین خبرگزاری ارسال کنید.سایت خبرگزاری:kish.iribnews.ir

مشاهده کانال