قرآن و کودک ❤️ راه بهشت

550 عضو

کانال رسمی موسسه قرآنی
و گروه فرهنگی تبلیغی راه بهشت
قم
آموزش جامع قرآن کریم (قرائت- تدبر- حفظ)
به کودکان و نوجوانان
آیدی ایتا و سروش و بله و تلگرام و اینستا:
@raahebehesht_ir
سایت:
WWW.raahebehesht.ir
تلفن: 025-32904360

مشاهده کانال