گروه رباتیک ارک

9 عضو

.
🔸 گروه رباتیک خدمات انفورماتیک ارک
🔹 آموزش ، فروش ، طراحی ، پشتیبانی و تعمیرات
🔹 مکانیک ، برق و الکترنیک ، برنامه نویسی و نرم افزار
👤 مدیریّت :
🆔 @AmirVTA
📡 تلگرام ، سروش و بله :
🆔 @ARKBots
🌐 تارنما :
🔗 https://bots.arkinfo.ir
.

مشاهده کانال