مرکز تخصصی نماز

35,820 عضو

تحت اشراف استاد قرائتی
آیات🌺روایات🌼احکام🌷آداب
اسرار🌻پرسمان🌸شیوه دعوت به نماز🌹
سایت
qunoot.net
آپارات
aparat.com/markaztn
ایتا
eitaa.com/namazmt
پرسش احکام نماز
📲 تلفن 096400
💬 پیامک 300096400
تبادل🚫تبلیغ

مشاهده کانال