مرکز تخصصی نماز

33,466 عضو

تحت اشراف استاد قرائتی
آیات🔸روایات🔹احکام🔸آداب
اسرار🔹پرسمان🔸شیوه دعوت به نماز 🔹
سایت
qunoot.net
آپارات
aparat.com/markaztn
ایتا
eitaa.com/namazmt
مشاوره نماز
@navb313
پرسش احکام نماز
📲 تلفن 096400
💬 پیامک 300096400
@narmafzar110
تبادل🚫تبلیغ

مشاهده کانال